Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ 

1. Общи условия
•     Настоящите общи условия регламентират отношенията между “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Дружба, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200788289 и Потребителите ползващи фирмения Сайт, намиращ се на www.kare.bg
•     Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА.
•    “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.
•     Договорът за продажба от разстояние между “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
•     Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.
•     Поръчки, направени след 15 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката.

2. Отговорност
•    “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
•     “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).

3. Регистрация

•     Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин.
•     Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация.
•     Задължителните полета отбелязани със звездичка следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация, както и потребителско име и парола на посочения от него електронен адрес.

4. Цени
•     Всички представени в Сайта цени са в Български Лева с включен ДДС.
•     “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която се посочва допълнително в процеса на пазаруване. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на покупката цена.
•     Промоционалните цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана, а новата цена е в червено.
•     В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

5. Поръчки
•     Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия.
•     Потребителят получава в процеса на пазаруване информация от Сайта за наличностите на стоките. Неналичен артикул е обозначен като такъв.
•     Наличните артикули могат да бъдат добавени в кошницата и заплатени с един от възможните начини на плащане. Тази стока ще бъде доставена на регистрирания Потребител в рамките на 4 работни дни.
•     При добавяне на налична и неналична стока в кошницата за пазаруване, Потребителят може да избере дали наличната стока да бъде доставена в самостоятелна доставка или да бъде доставена заедно с неналичната за момента на поръчката стока.
•     При поръчка на неналична стока, служител на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще се свърже с Потребителя с информация за дата на доставка на стоката.
•     Договорената сума за авансово плащане се отразява на Сайта в меню „моите покупки“.
•     При Неналична стока Клиентът извършва авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, след разговор със служител на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
•     Срокът на доставката започва да тече от дата на получаване на авансовото плащане.
•     При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, клиентът дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от неплатената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да развали едностранно договора, задържайки като неустойка част от авансово платената от Клиента сума, равняваща се на 10% от стойността на договора.
•     Потребителят заплаща остатъка от стойността в тридневен срок от получаване на потвърждение по телефона или на посочения email за готовност за експедиция на стоката, но преди получаването й.
•     Краен срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни от датата на авансовото плащане, с изключение на случаите, когато изрично е упомената различна дата на доставка. (Под дата на доставка се разбира доставка в склад на "КАРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД).
•     При забава на изпълнението на поръчката по вина на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, последният дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на авансово платената от Клиента сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от авансово платената сума.
•     В случай, че в срок от 10 /десет дни/ след получаване на потвърждение от служител на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за изпълнение на договора и готовност за експедиция на стоката, Клиентът не е получил същата, “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД начислява дневна такса в размер на 1% от цената на стоката за съхранението й в склада на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

6. Плащане
Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:
•     Наложен платеж . – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката. 
•    Плащане с банкови карти (чрез виртуален ПОС терминал) – Плащания в електронния магазина на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД могат да бъдат направени със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Потребителска V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
•     Банков превод - Банков превод може да бъде направен на:

Каре България" ЕООД,
IBAN КОД: BG35BPBI81701606229908,
BIC КОД: BPBIBGSF,
Юробанк България АД

•     Плащане чрез ePay.bg - При избирането на този метод Потребителят ще бъде прехвърлен на страницата на ePay.bg, където трябва да въведе потребителското си име и парола и да потвърди плащането. Всички стъпки трябва да бъдат следвани, за успешно връщане на страницата “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, за да се регистрира поръчката.
•     Покупка на изплащане – Покупка на изплащане е възможна при покупки на обща стойност над 150 лв. Потребителят може да кандидатства за покупка на кредит към една от двете партньорски фирми на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, предлагащи финансиране на покупки на изплащане – UniCredit и БНП Париба. На последната стъпка от процеса на пазаруването Потребителят може да попълни формата за кандидатстване.

7. Доставка на поръчаните чрез електронния магазин стоки

•     Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.
•     Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или на куриерска фирма "Спиди" АД или с "Еконт" ЕООД
•     При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
•     Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
•     При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.
•     Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки ще бъдат уточнени със служител на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка. 
•      При доставка на закупена стока с договорена услуга Транспорт, стоката се получава от транспортното средство, с което се доставя стоката. В услугата Транспорт не се включва пренасянето на стоката от транспортното средство до входната врата на сградата.
•     При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.
•     При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

8. Връщане на стока
•     На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 30 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:
1.    Потребителят предварително писмено да информира “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на следния имейл адрес: online@kare.bg, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: 

a. Дали стоката ще бъде върната от Клиента в магазина на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, или дали стоката ще бъде доставена в магазина от куриер.   
b. банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2.    Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
3.    Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
4.    Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
5.    В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.

Условията за връщане на стока описани в т. 8 важат за Потребители, закупили стоки на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от електронния магазин на фирмата. Клиенти закупили стоки от друг магазин на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.
 
9. Гаранционни условия и Рекламации
•     Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.
•     “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.
•     При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. София, ж.к. Дружба 1, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, за отдел Рекламации от електронен магазин.
•     При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.
•     Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на  “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД . Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група,  “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД поема гаранция само при доказан производствен дефект.
•     Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.
•     Рекламации относно качеството се правят в шестмесечен срок от получаване на стоката.
•     Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не отговаря за тези недостатъци.
•     Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години считано от доставянето на потребителската стока, независимо от това дали производителят или “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.
•     Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
•     При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
•     При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
•     Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:
•     Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
•     Значимостта на несъответствие;
•     Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
•     Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Потребителя за решаване на спора.
•     Упражняването на това право на Потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от установения. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
•     След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
•     Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
•     Гаранцията не влиза в сила при:
 - неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител. 
- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация. 
- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди. 
- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.
•     След разопаковане на изделието се препоръчва Потребителят да изхвърли защитната опаковка на специално обособените за тази цел места, според вида на опаковката.
•     “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.

10. Защита на личните данни   

•    Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.


•     Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Политиките за поверителност .

•    “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).
•   “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е предоставило на потребителя информацията по член 13 и член 14 от GDPR, съгласно която се дават необходимите сведения за основанията, начините и процесите по обработка на лични данни на потребителя от “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

•    При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.

11. Авторско право
•     Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за това. 

12. Политика на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за използването на „бисквитки“(cookies)
•     “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта Потребителят се съгласява с получаването на „бисквитки“.
Повече информация за бисквитките на нашата страница може да получите ТУК
 
13. Други
•     “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.
•     “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
•     Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.
•     При закупуване на стоки чрез електронния магазин не важат издаваните от “КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД подаръчни ваучери и карти за отстъпка, като изключение прави картата към програмата за лоялни клиенти на“КАРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
•     За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. София, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаполитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече