Адрес:

София
б ул. "Околовръстен път" 257

Р аботно време:
от понеделник до събота: 10:00ч. - 20:00 ч..
неделя: 10:00ч. - 19:00 ч.

Моля попълнете предложената от нас форма за обратна връзка, като напишете Вашите коментари и предложения.С попълването на това поле, давам своето изрично и свободно съгласие "Каре България" ЕООД, ЕИК 200788289, да събира, обработва и съхранява предоставените от мен във формата лични данни, за целите на обработката и отговор на поставения от мен въпрос чрез тази контактна форма, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на "Каре България" ЕООД,
съгласно Политиките за поверителност.


"Каре България" ЕООД декларира, че няма да използва личните данни предоставени чрез тази контакта форма за други цели, освен за отговор по поставения въпрос или отправено искане и за подобряване качеството на услугите на "Каре България" ЕООД. За да изпълни искането на подателя "Каре България" ЕООД ще се свърже с лицето чрез предоставените данни за контакт.