Адрес:

София
б ул. "Околовръстен път" 257

Р аботно време:
от понеделник до събота: 10:00ч. - 20:00 ч..
неделя: 10:00ч. - 19:00 ч.

Моля попълнете предложената от нас форма за обратна връзка, като напишете Вашите коментари и предложения.

<br/><br/><span style="font-size:9pt;">С попълването на това поле, давам своето изрично и свободно съгласие "Каре България" ЕООД, ЕИК 200788289, да събира, обработва и съхранява предоставените от мен във формата лични данни, за целите на обработката и отговор на поставения от мен въпрос чрез тази контактна форма, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на "Каре България" ЕООД,<br/><a href="https://www.kare.bg/bg/pages/poveritelnost-zashtita-na-lichnite-danni" target="_blank"> съгласно Политиките за поверителност.</a> </span><br /><br /><span style="font-size:9pt;">"Каре България" ЕООД декларира, че няма да използва личните данни предоставени чрез тази контакта форма за други цели, освен за отговор по поставения въпрос или отправено искане и за подобряване качеството на услугите на "Каре България" ЕООД. За да изпълни искането на подателя "Каре България" ЕООД ще се свърже с лицето чрез предоставените данни за контакт.