Contacts

Адрес:

София
б ул. "Околовръстен път" 257

Р аботно време:
от понеделник до събота: 10:00ч. - 20:00 ч..
неделя: 10:00ч. - 19:00 ч.

Моля попълнете предложената от нас форма за обратна връзка, като напишете Вашите коментари и предложения.
• С попълването на формата за обратна връзка, Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие "Каре България“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни.
• "Каре България" ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД.

This site uses cookies. If you accept cookies, you can take advantage of optimal behavior on the site. Read more Accept